acumuladores

Acumuladors d’acs, amb suport solar, i escalfament del circuit de calefacció per a habitatge unifamiliar.