empresaSlide thumbnail

Electricitat

Un gran nombre d’instal·lacions elèctriques noves certificades ens avalen. Blocs de pisos, pàrquings, comerços etc. Comptem amb el carnet d’Instal·lador de Baixa Tensió, categoria especialista.

Fontaneria i sanejaments

Instal·lem tot tipus de canonada d’aigua, termofusió, multicapa, wirsbo, electrosoldable, cobre, inos, etc… Fem tot tipus d’instal·lacions interiors, exteriors, regs per aspersió, grups de pressió, sistemes d’aprofitament d’aigua de la pluja per a regs, desguassos, etc.

Climatització i calefacció

Climatitzem seu habitatge, local, o nau. Ventilacions forçades per a pàrquings, cuines, comerços, naus, etc. Comptem amb assessorament tècnic exterior d’enginyeria industrial que ens assessoren a l’hora de calcular les potències tèrmiques i el tipus de sitema de climatització a instal·lar, per aconseguir el major confort i estalvi energètic.

Gas

Realitzem tot tipus d’instal·lacions noves, reformes i / o reparacions en instal·lacions de gas, tant si és gas natural, butà o propà.

Energia solar

Instal·lacions solars tèrmiques i fotovoltaiques d’última generació per al total aprofitament de l’energia i un gran estalvi energètic en les seves factures.

Telecomunicacions, domòtica i alarmes

Li oferim solucions eficaces, econòmicament rendibles i senzilles d’implementar al voltant de la domòtica i les telecomunicacions.

© Copyright - Electricitat Balaguer - by rmdisseny